101 กุหลาบแดงสดช่อใหญ่ จัดช่องดงาม พร้อมจัดส่งให้คุณลูกค้า

กุหลาบช่อใหญ่ช่อนี้ จัดตกแต่งอย่างงดงาม โดยหนูนาฟลอริส พร้อมจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงมือ เพิ่มความสะดวกสบาย สั่งให้ใครในหัวหิน พร้อมค๋ะ