สั่งช่อดอกกุหลาบขาว รหัส 95

ขาวบริสุทธิ์ สวยงามหรูหรา ช่อดอกกุหลาบสีขาว ช่อดอกไม้ที่คุณชอบ ส่งมอบให้ผู้รับ คนที่คุณรัก ปลื้ม…